DVD - introduktion
En introduktionsfilm om Vassula och budskapen (45 min). Den utgörs av några utvalda klipp från...
DVD med 12 program med Vassula
Denna DVD (3 skivor) innehåller 12 halvtimmesprogram där Vassula tematiskt går igenom budskapen.
120:-
 
 
 
Den ekumeniska föreningen Sant Liv i Gud, Plusgiro: 837 35 35-7, org nr.855100-9098, ebrev@slig.se, 08-55921364. Frakt tillkommer på beställningarna