Föreningen är helt beroende av frivilliga gåvor för sin verksamhet. Inkomsterna från bokförsäljningen går till att trycka nya böcker, så alla annan verksamhet baseras på gåvor. Beställ blanketter nedan, eller betala in direkt på Plusgiro: 837 35 35-7. Tack på förhand.
12 förtryckta PG-blanketter
Om du vill ge en summa varje månad till föreningen kan du här beställa 12 PG-blanketter med...
PlusGiroblankett
En PlusGiroblankett med förtryckt PG-nummer till föreningen. Välj antal. Ingen frakt tillkommer...
 
 
 
Den ekumeniska föreningen Sant Liv i Gud, Plusgiro: 837 35 35-7, org nr.855100-9098, ebrev@slig.se, 08-55921364. Frakt tillkommer på beställningarna