Information om Vassula Rydén och Sant Liv i Gud

Vem är Vassula?
Vassula Rydén är av grekisk härkomst, född i Egypten och tillhör den grekisk-ortodoxa kyrkan. Hon...
Vad är Sant Liv i Gud?
Officiel hemsida för Sant Liv i Gud: www.slig.se
 
Den ekumeniska föreningen Sant Liv i Gud, Plusgiro: 837 35 35-7, org nr.855100-9098, ebrev@slig.se, 08-55921364. Frakt tillkommer på beställningarna