"Den ekumeniska föreningen Sant Liv i Gud" översätter, trycker och sprider de budskap som Vassula Rydén har tagit emot sedan 1985.
Allt arbete sker på ideell basis, och vi har inget kontor.


Vår epostadress är ebrev@slig.se, och dit kan du också vända dig om du undrar över något i butiken, eller om Sant Liv i Gud.

Du kan ringa eller skriva till:
Sverker Tronêt, tel. 073-223 2238
Gråmåns, Rök-Eveboda
599 94 Ödeshög


Lager av böcker och filmer finns också hos:

- Carita Lönnell, Stockholm, tel. 08-6548129

Plusgiro: 837 35 35-7
För utlandsbetalningar IBAN: SE59 9500 0099 6042 8373 5357 • SWIFT: NDEASESS


Vi sänder också ut "Sant Liv i Gud - ekumenisk tidskrift" 4 ggr om året, med nyheter, artiklar om budskapen, brev från Vassula mm. 

Anmäl dig för detta på www.tlig.org/sv/news/newsletter


 
Den ekumeniska föreningen Sant Liv i Gud, Plusgiro: 837 35 35-7, org nr.855100-9098, ebrev@slig.se, 08-55921364. Frakt tillkommer på beställningarna