Kort - Jag är världens ljus
Kort med text från Sant Liv i Gud 7/12 1988. 10 kr/st, 21 kr för 3 st, därefter 7 kr per st.
"Blå kortet"
"Blå kortet"
 
 
Den ekumeniska föreningen Sant Liv i Gud, Plusgiro: 837 35 35-7, org nr.855100-9098, ebrev@slig.se, 08-55921364. Frakt tillkommer på beställningarna